UNIDADE DIDáCTICA

Creamos esta Unidade Didáctica non só como material de referencia para outros CRAS senón tamén para que os nosos lectores na rede teñan unha visión de conxunto de todo o traballo desenrolado e que actividades complementarias foron necesarias levar a cabo para publicar contidos multimedia en formato web.

Unidades disponibles