|   CONTOS   |   CONTOS SONOROS   |   E-CONTOS   |   CONTOS SECUENCIADOS   |   POEMAS E POESIAS   |

CONTOS POEMAS E POESIAS

Os contos, contos sonoros, contos secuenciados, e-contos, poesías e poemas aquí publicados, pretenden desenrolar a expresión escrita e sobre todo desenrolar a imaxinación favorecendo a creación de historias ó tempo que introduce ós nenos e nenas no uso das tecnoloxías da información. Pódense realizar búsquedas por distintos opcións así como baixar o listado completo dos contos.

Terase en conta o perfil de idade de cada neno e nen, xa que isto en certa medida (aínda que hai excepcións) disminúe as capacidades do neno ou nena. No caso dos contos sonoros grabáronse ó primeiro intento empregando un iMac con micrófonon incorporado.

Non se fixo post-producción algunha polo que tódolos sons, ruidos ou manifestacións producidas polos nenos e nenas durante a grabación están recollidas como parte do son ambiente que se escoita no fondo da grabación.

O obxectivo non era acadar unha grabación perfecta, senón a interactividade do neno e nena co hardware e o software.