WAP-GPRS-UMTS

A nova xeración de tecnoloxías móbiles denominadas 3G fan a súa aparición no mercado cunha serie de aplicación xa deseñadas para un perfil de público moi xoven.

2 bilóns de mensaxes SMS circulan cada mes por toda Europa. Facendo da telefónía móbil unha ferrmaneta moi importante como medio de comunicación e de servicios de información.

Aínda que pode parecer prematuro a abordaxe destes temas con nenos e nenas de 9 anos, despois de comprobar o que outros países están a facer neste campo e despois de analiza-lo fenómeno que trae aparellado e os cambios que a curto prazo se implantarán na nsa sociedade e tendo en conta que na práctica totalidade das casas dos nosos alumnos e alumnas posúen teléfonos móbiles decidimos desenrolar unha serie de actividades conesta ferramenta que sen lugar a dúbidas terá impacto decisivo nas nosas vidas.

Actividades
    Envíos de mensaxes SMS dende o teléfono e dende Internet
    Consultas a WAB
    Conexión vía GPRS