COLOREAR DEBUXOS

A editora porá á disposición dos nenos unha serie de debuxos feitos por outros nenos e nenas pero non están pintados.

O neno ou nena deberá baixalos e pintalos para posteriormente envialos á editora.

Para ir a Colorear Debuxos facer clic aquí.

Nota:
Baixalo defínese aquí descargar da rede, é dicir, conectarse cun navegador tipo Explorer ou Netscape para poder visualizar o contido.