ACTIVIDADES

Crear contidos para a rede en vez de ir de paseo pola rede a ver o que outros facían foi o noso obxectivo inicial. Unha vez creados os contidos plantexámonos qué actividades poderiamos desenrolar con eses contidos.

Tan importante é crealos como administralos e a partir de aí seguir progresando no entendemento dunha tecnoloxía que está cambiando a nosa forma de vida.

Ante o reto de preparar ós nosos alumnos e alumnas para o que se ven, desenrolamos inicialmente e de acordo co perfil escolar as seguintes actividades que seguramente se incrementarán con novas contribucións das experiencias vividas durante a fase de implantación das actualmente desenroladas.